Preview

Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia

Advanced search

From the Serbian Fair to the Russian Museum: On the Ethnographic Relevance of the Gingerbread Collection from 1902

https://doi.org/10.17746/1563-0110.2021.49.3.101-111

Full Text:

Abstract

Serbian fi gured gingerbreads owned by the Russian Museum of Ethnography are described, the history of the collection is provided, and its cultural meaning is evaluated. Ethnographic parallels are analyzed, and archaic examples are cited. The custom of baking gingerbread results from the commercialization of the agricultural tradition of baking ritual bread. In terms of cultural anthropology, the question may be raised whether the replacement of destroyed originals by plaster replicas preserves the information potential and ethnographic value of the collection. Its interpretation is relevant to national identity in new Balkan nations such as Slovenia, Croatia, and Serbia. Another problem is if and how a craft shared by several peoples can be an ethnic marker. In terms of ethnographic museology in the globalizing world, the prospects of acquiring recent collections are discussed. The role of such collections in constructing new national identities may be considerable.

About the Author

A. A. Mikhaylova
Russian Museum of Ethnography
Russian Federation

Inzhenernaya 4/1, St. Petersburg, 191186References

1. Andreeva I.V. 2017 Muzeiniy predmet kak dokument: K istokam dokumentivnoy kontseptsii muzeyevedeniya. Vestnik kultury i iskusstv, No. 3 (51): 7–15.

2. Andreјić L̂. 1977 Obredni kolači (hlebovi). In Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu, Br. 41. Belgrade: Etnografski muzej, pp. 253–319.

3. Baiburin A.K. 1981 Semioticheskiy status veshchey i mifologiya. In Materialnaya kultura i mifologiya. Leningrad: Nauka, pp. 215– 226. (Sbornik MAE; vol. 37).

4. Balash A.N. 2015 Podlinniki i vosproizvedeniya v muzeye: Teoreticheskoye osmysleniye problemy autentichnosti muzeinogo predmeta v muzeologicheskom diskurse posledney chetverti XX v. Istoricheskiye, fi losofskiye, politicheskiye i yuridicheskiye nauki, kulturologiya i iskusstvovedeniye. Voprosy teorii i praktiki, No. 3 (53), pt. I: 42–45.

5. Baranov D.A. 2016 O chem molchat veshchi? Etnografi cheskoye obozreniye, No. 5: 25–39.

6. Belančić A.N. 2016 Predavanje o licitarima… Glas, Br. 13: 52–55.

7. Biškupić-Bašić I. 2001 Medičarsko-svjećarski obrt. In Hrvatska tradicijska kultura na razmeđu svjetova i epoha. Zagreb: Barbat, pp. 194–197.

8. Biškupić-Bašić I. 2002 Overview of gingerbread and wax crafts through the centuries. Narodna umjetnost: Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, vol. 39 (1): 115–130.

9. Dubov I.V. 1998 U istokov Rossiyskogo etnograficheskogo muzeya. Etnografi cheskoye obozreniye, No. 6: 112–121.

10. Galueva E.S. 2003 Pryanik v svadebnom obryade russkikh krestyan vtoroy poloviny XIX – nachala XX veka. Traditsionnaya kultura, No. 3: 34–41.

11. Gantskaya O.A. 1972 Polskiye narodniye figurniye konditerskiye izdeliya. In Iz kulturnogo naslediya narodov Rossii. Leningrad: Nauka, pp. 257–264. (Sbornik MAE; vol. 28).

12. Gavrilović L. 2012 Nepostojeće nasleđe zemlje koje nema. In Ogledi o jugoslovenskom kulturnom nasleđu. Etnološka biblioteka, Knj. 61. Belgrade: Srpski genealoški centar, pp. 39–56.

13. Gavrilović S. 1984 Mitrovica trgovište u Sremu XVIII–XIX (1716–1848). Belgrade: SANU. (Posebna izdan̂a; kn̂. 558).

14. Ioganzen B.G. 1962 Pamyati Porfi riya Porfi ryevicha Slavnina (1878–1957). In Voprosy geografi i Sibiri, vol. 4. Tomsk: Izd. Tomsk. Gos. Univ., pp. 171–174.

15. Kael. 1902 Na vystavke kostyumov. Peterburgskiy listok, November 26.

16. Kašpar L. 1980 Najnovija ispitivanja licitarskog obrta u Varaždinu i bližoj okolici. Muzejski vjesnik: Glasilo muzeja sjeverozapadne Hrvatske, Br. 3: 73–82.

17. Kostić P. 1971 Godišn̂i obichaji u srpskim selima rumunskog Ɖerdapa. Zbornik radova, Br. 4–8: 73–87.

18. Kurinskikh P.A. 2016 Problemy folklorizma v zarubezhnoy istoriografi i. Nauchniy dialog, No. 2 (50): 250–260.

19. Kus-Nikolajev M. 1928 O podrijeklu licitarskog srca. Starohrvatska prosvjeta, vol. II (1/2): 135–140.

20. Leonov I.V., Grusman Y.V. 2019 “Stradayushchiye artefakty” istoriko-kulturnogo naslediya. Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kultury, No. 3 (40): 61–67.

21. Makarenko A.A. 1917 D.A. Klements v etnograficheskom otdele Russkogo muzeya imperatora Aleksandra III: (1901–1909 gg.). Irkutsk: [Tip. Irkut. Tov. pech. dela].

22. Marјanović V. 2009 Licitarstvo. Kad se zhrtvuju meden̂aci. In Stari zanati u Srbiji. Belgrade: Etnografski muzej, pp. 73–77.

23. Marković S. 2011 Srbija ima – licidersko srce! Treće oko, Br. 556. URL: http://www.treceoko.novosti.rs/code/navigate.php?Id=182&editionId=77&articleId=385 (Accessed February 27, 2020).

24. Menković M. 2002 Јedan vek sakupľan̂a i istraživan̂a traditsionalnog kostima Kosova i Metohije u Etnografskom muzeju u Beogradu, Kn̂. 65/55. In Glasnik Etnografskog muzeja. Belgrade: pp. 163–189.

25. Mikhaylova A.A. 2013 Vklad A.Z. Nosova v formirovaniye serbskikh kollektsiy REM. In Etnografi cheskiye kollektsii v muzeyakh: Kulturniye strategii i praktiki: Materialy Dvenadtsatykh SPb. etnogr. chteniy. St. Petersburg: pp. 196–202.

26. Mikhaylova A.A. 2015 Fenomen vashara v kontekste serbskoy identichnosti. In Torgovlya v etnokulturnom izmerenii: Materialy Chetyrnadtsatykh SPb. etnogr. chteniy. St. Petersburg: pp. 331–336.

27. Mikhaylova A.A. 2016 Serbiya nachala XX v. v otrazhenii etnograficheskikh istochnikov: Veshchevykh kollektsiy, fotomaterialov i dokumentov iz fondov Rossiyskogo etnografi cheskogo muzeya. In Imagines mundi: Almanakh issledovaniy vseobshchey istorii XVI–XX vv. Ser. Balkanika, No. 9 (3). Yekaterinburg: pp. 69–83.

28. Mikhaylova N.G. 2011 Problemy lokalno-etnicheskoy kulturnoy identichnosti i protsessy globalizatsii. Voprosy sotsialnoy teorii, vol. V: 262–270.

29. Moss M. 2011 Obshchestva. Obmen. Lichnost. Moscow: KDU.

30. Mylnikov A.S. 1987 Ob etnokulturnom istochnikovedenii. In Problemy obshchey etnografi i i muzeyefi katsii. Leningrad: Nauka, pp. 13–14.

31. Nesnovna dediščina. (s.a.) URL: https://www.gov.si/teme/nesnovna-dediscina/#e41268 (Accessed February 27, 2020).

32. Nikonova A.A. 2006 Zagadka muzeynogo predmeta. Vestnik SanktPeterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, ser. 6 (1): 11–18.

33. Niškanović V. 2005 Nošn̂e iz srpske kolekсije Ruskog etnografskog u SanktPeterburgu. In Kolekсija jesen/zima 1867. Belgrade: Etnografsky muzej u Beogradu, pp. 66–83.

34. Popkov Y.V., Tyugashev E.A. 2012 Ponyatiye etnokulturnogo neotraditsionalizma: K metodologii analiza. In Lichnost. Kultura. Obschestvo, vol. XIV: pp. 187–193.

35. Propp V.Y. 2000 Russkiye agrarniye prazdniki. Moscow: Labirint.

36. Radulovački L. 2005 Zaostavština mitrovachkog voskara i liсidera Pante Repajića darovana muzeju Srema. Glasnik etnografskog muzeja, Br. 67/68: 311–324.

37. Rudenko N.I. 2017 Prostranstvo znaniya etnografi cheskogo muzeya: Strategii, tekhniki i reprezentatsii. Antropologicheskiy forum, No. 33: 10–36.

38. Scheybalová J. 1974 Pernikarstvi. Perníkářství. Muzejní a vlastivědná práce, No. 12: 146–172.

39. Shkarovskaya N.S. 1988 Pekarskoye khudozhestvo. Obryadoviye figurki i dekorativniye pryaniki. Sovetskoye dekorativnoye iskusstvo, iss. 5: 238–258.

40. Sergeeva M.I. 2014 Tverskaya pryanichnaya traditsiya: Voprosy izucheniya i rekonstruktsii. Vestnik slavyanskikh kultur, No. 4 (34): 44–52.

41. Smusin L.S. 1974 Vystavka “Russkiy pryanik i figurnoye pechenye”. Sovetskaya etnographiya, No. 4: 158–162.

42. Stari zanati u Republiсi Srbiji. (s.a.) URL: http://starizanati.gov.rs/zanati/licitarstvo/ (Accessed February 27, 2020).

43. Suvorov N.N. 2017 Pamyatnik kultury kak voobrazhayemaya realnost. Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kultury, No. 4 (33): 76–81.

44. Šarić D. 2013 Zaštićena nematerijalna kulturna baština Hrvatskog zagorja. Kaj: Časopis za književnost, umjetnost i kulturu, vol. 46 (224), No. 1/2 (320–321): 109–126.

45. Ŝutić R. 2008 Јovan Baćanov (Parage. Bačka Palanka). Izvornik, No. 4: 181–197.

46. Tolstaya S.M. 1995 Zerkalo. In Slavyanskiye drevnosti, vol. 2. Moscow: Mezhdunar. otnosheniya.

47. Traјković I. 2012 Liciderski zanat u Nišu. Zbornik. Narodni muzej Niš, No. 12: 23–32.

48. Ulmer G. 1995 Zanatstvo u Subotici 1686–1779. Subotica: Istorijski arhiv.

49. Valentsova M.M. 1995 Med. In Slavyanskiye drevnosti, vol. 3. Moscow: Mezhdunarod. otnosheniya, pp. 208–210.


Review

For citations:


Mikhaylova A.A. From the Serbian Fair to the Russian Museum: On the Ethnographic Relevance of the Gingerbread Collection from 1902. Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia. 2021;49(3):101-111. https://doi.org/10.17746/1563-0110.2021.49.3.101-111

Views: 162


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1563-0110 (Print)