Preview

Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia

Advanced search

Kainar: A Late 18th to Early 20th Century Ritual and Housing Complex in the Northern Ustyurt

https://doi.org/10.17746/1563-0110.2021.49.4.109-119

Full Text:

Abstract

This is the fi rst description of a key Kazakh recent permanent settlement at Donyztau, in the northern Ustyurt. Such sites, evidencing major historical processes during the transition of nomadic pastoralists to a semi-sedentary lifestyle (mid-19th to early 20th century), are known as “ritual and housing complexes” (RHC). Kainar, a highly representative site, is viewed as a socio-cultural phenomenon and an integral architectural and landscape ensemble. The excavation history of RHCs in the Donyztau area and their evolution are discussed, and the role of ascetics such as Doszhan-Ishan Kashakuly is described. We highlight separate parts of the complex (the settlement and cemetery) and their elements. The architecture of the RHC is reconstructed with regard to structure, function, and continuity with the landscape. The layout of the site as a whole and of the madrasah with its typical elements are compared with those of similar sites in Central Asia and Kazakhstan. A reconstruction of the complex is proposed and the function of public halls is interpreted. The role of the cemetery and of its parts in the structure of the RHC is evaluated; the evolution of its spatial organization is traced. Types of memorial complexes are listed in terms of harmony with the landscape, archaic beliefs, architecture, and style, specifi cally stone carving. The historical and cultural signifi cance of Kainar as a source of knowledge about the transition to a semi-sedentary way of life and the Islamization of the steppe is discussed.

About the Authors

S. E. Azhigali
Valikhanov Institute of History and Ethnology, Ministry of Education and Science, Committee of Science
Kazakhstan

Shevchenko 28, Almaty, 050010L. R. Turganbayeva
Valikhanov Institute of History and Ethnology, Ministry of Education and Science, Committee of Science
Kazakhstan

Shevchenko 28, Almaty, 050010References

1. Adzhigaliev S.I. 1994 Pamyatniki Donyztau (Severniy Ustyurt). Izvestiya NAN RK. Ser. obshchestv. nauk, iss. 1: 49–64.

2. Argynbayev K. 1987 Qazaq halqynyń qоlönerі: Gylymi-zertteu eńbek. Almaty: Öner.

3. Atlas Orenburgskogo kraya: Syemka korpusa voyennykh topografov 1860–70 gg. 1869 Masshtab: 10 verst v dyuime (1 sm = 4.2 km). St. Petersburg: [s.n.].

4. Azhigali S.E. 2002 Arkhitektura kochevnikov – fenomen istorii i kultury Yevrazii (pamyatniki Aralo-Kaspiyskogo regiona). Almaty: Gylym.

5. Bartold V.V. 1966 Islam. In Sochineniya, vol. VI. Moscow: Nauka, pp. 79–139.

6. Dubyansky V.A. 1904 Materialy ekspeditsionnoy poyezdki 1904 g. Nauchniy arkhiv RGO. R. 112, Inv. 1.

7. Kerderi Ábubákir. Qazagym: Ölen, tolgaular, aitys, zhyrlar. 1993 Almaty: Zhazushy.

8. Khabibullin A. (s.a.) Chto my znayem o Doszhane khazrete? URL: https:// izbasar.kz/ru/2019/09/03 (Accessed March 15, 2021).

9. Koran: Perevod smyslov i kommentarii Iman Valerii Porokhovoy. 2003 7th edition. Moscow: RIPOL klassik.

10. Mankovskaya L.Y. 2014 Formoobrazovaniye i tipologiya zodchestva Sredney Azii: IX – nachalo XX veka. Tashkent: Baktria Press.

11. Nikitin S.N. 1893 Otchety ekspeditsii 1892 g. v Zauralskiye stepi Uralskoy oblasti i Ust-Urt. St. Petersburg: [Tip. A. Yakobsona].

12. Salqynuly S. 2006 Doszhan qazyret: Gumyrnamalyq bayan. Almaty: Döit- Printkhaus.

13. Snesarev G.P. 1963 Traditsiya muzhskikh soyuzov v eye pozdneishem variante u narodov Sredney Azii. In Materialy Khorezmskoy ekspeditsii, iss. 7. Moscow: Izd. AN SSSR, pp. 155–205.

14. Snesarev G.P. 1969 Relikty domusulmanskikh verovaniy i obryadov u uzbekov Khorezma. Moscow: Nauka.

15. Svod pamyatnikov istorii i kultury Kazakhstana: Yuzhno-Kazakhstanskaya oblast. 1994 Almaty: Qazaq entsikl.

16. Svod pamyatnikov istorii i kultury Respubliki Kazakhstan: Kyzylordinskaya oblast. 2007 Almaty: Aruna.

17. Svod pamyatnikov istorii i kultury Respubliki Kazakhstan: Zhambylskaya oblast. 2002 Almaty: NIPIPMK.

18. Viktorov S.V. 1971 Indikatsiya starykh putey kochevaniya kazakhskikh rodov tabyn i aday i eye znacheniye dlya sovremennogo osvoyeniya Ustyurta. Izvestiya Vsesoyuznogo geografi cheskogo obshchestva, No. 5: 444–451.


Review

For citations:


Azhigali S.E., Turganbayeva L.R. Kainar: A Late 18th to Early 20th Century Ritual and Housing Complex in the Northern Ustyurt. Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia. 2021;49(4):109-119. https://doi.org/10.17746/1563-0110.2021.49.4.109-119

Views: 160


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1563-0110 (Print)