Preview

Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia

Advanced search

Patterns in the Population History of Northern Eurasia from the Mesolithic to the Early Bronze Age, Based on Craniometry and Genetics

https://doi.org/10.17746/1563-0110.2021.49.4.140-151

Full Text:

Abstract

This study examines the craniometric differentiation of Northern Eurasian groups with reference to genetic and partly linguistic facts. Measurements of 66 series of male crania from that territory, dating to various periods from the Mesolithic to the Early Bronze Age, were subjected to statistical methods especially destined for detecting spatial patterns, specifi cally gradients. Using the nonmetric multidimensional scaling of the matrix of D2 distances corrected for sample size, a two-dimensional projection of group constellation was generated, and a minimum spanning tree, showing the shortest path between group centroids in the multivariate space, was constructed. East-west clines in Northern Eurasia, detected by both genetic and craniometric traits, likely indicate not so much gene fl ow as isolation by distance, resulting from an incomplete evolutionary divergence of various fi lial groups constituting the Boreal meta-population. The western fi lial component, which, in Siberia and Eastern Central Asia, is mostly represented by Afanasyevans, has evidently made little contribution to the genetic makeup of later populations. The eastern fi lial component, which had appeared in the Cis-Baikal region from across Lake Baikal no later than the Neolithic, admixed with the autochthonous Paleosiberian component. The latter’s principal marker—the ANE autosomal component—had been present in Siberia since the Upper Paleolithic. Likewise autochthonous were both Eurasian formations—Northern and Southern; statis tical analysis has made it possible to make these more inclusive, whereby the former has been expanded in the eastern direction to include the Kuznetsk Basin, and the latter westwards, to the Middle Irtysh. Nothing suggests that Eastern European groups had taken part in the origin of either the Northern Eurasian formation or the proto-Uralic groups.

About the Author

A. G. Kozintsev
Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera), Russian Academy of Sciences
Russian Federation

Universitetskaya nab. 3, St. Petersburg, 199034References

1. Alekseyev V.P. 1981 O proiskhozhdenii drevneishego yevropeoidnogo naseleniya Minusinskoy kotloviny. In Voprosy etnografi i Khakasii. Abakan: KhakNIIYALI, pp. 4–10.

2. Alekseyev V.P., Gokhman I.I. 1984 Rezultaty ekspertizy nadezhnosti kraniometricheskikh pokazateley antropologicheskikh materialov iz mogilnika na Yuzhnom Olenyem ostrove Onezhskogo ozera. In Problemy drevnego i sovremennogo naseleniya severa Yevrazii. Leningrad: Nauka, pp. 155–188.

3. Alekseyev V.P., Gokhman I.I., Tumen D. 1987 Kratkiy ocherk paleoantropologii Tsentralnoy Azii (kamenniy vek – epokha rannego zheleza). In Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Mongolii. Novosibirsk: Nauka, pp. 208–241.

4. Alekseyev V.P., Debetz G.F. 1964 Kraniometriya: Metodika antropologicheskikh issledovaniy. Moscow: Nauka.

5. Bagashev A.N. 1998 Antropologicheskiye obshchnosti, ikh sistematika i osobennosti rasoobrazovatelnykh protsessov. In Ocherki kulturogeneza narodov Zapadnoy Sibiri. Vol. 4: Rasogenez korennogo naseleniya. Tomsk: Izd. Tom. Gos. Univ., pp. 303–327.

6. Biasutti R. 1941 Le razze e i popoli della terra, vol. 1. Torino: Unione tipografi co-editrice torinese.

7. Bunak V.V. 1956 Chelovecheskiye rasy i puti ikh obrazovaniya. Sovetskaya etnographiya, No. 1: 86–105.

8. Chikisheva T.A. 2012 Dinamika antropologicheskoy differentsiatsii yuga Zapadnoy Sibiri v epokhi neolita – rannego zheleza. Novosibirsk: Izd. IAET SO RAN.

9. Chikisheva T.A., Pozdnyakov D.V. 2019 The physical anthropology of the Odino people, Western Siberia. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, vol. 47 (4): 128–139.

10. Chikisheva T.A., Pozdnyakov D.V. 2021 The peopling of the Baraba forest-steppe in the Neolithic: Cranial evidence. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, vol. 49 (1): 133–145.

11. Chikisheva T.A., Pozdnyakov D.V., Zubova A.V. 2015 Kraniologicheskiye osobennosti paleopopulyatsii neoliticheskogo mogilnika Vengerovo-2A v Barabinskoy lesostepi. Teoriya i praktika arkheologicheskikh issledovaniy, No. 2: 144–162.

12. Damgaard P., Martiniano R., Kamm J., Moreno-Mayar J.V., Kroonen G., Peyrot M., Barjamovic G., Rasmussen S., Zacho C., Baimukhanov N., Zaibert V., Merz V., Biddanda A., Merz I., Loman V., Evdokimov V., Usmanova E., Hemphill B., Seguin-Orlando A., Eylem Yediay F., Ullah I., Sjögren K.-G., Højholt Iversen K., Choin J., de la Fuente C., Ilardo M., Schroeder H., Moiseyev V., Gromov A., Polyakov A., Omura S., Yücel Senyurt S., Ahmad H., McKenzie C., Margaryan A., Hameed A., Samad A., Gul N., Hassan Khokhar M., Goriunova O., Bazaliiskii V., Novembre J., Weber A.W., Orlando L., Allentoft M.E., Nielsen R., Kristiansen K., Sikora M., Outram A.K., Durbin R., Willerslev E. 2018 The fi rst horse herders and the impact of Early Bronze Age steppe expansions into Asia. Science, vol. 360 (6396). URL: https://science.sciencemag.org/content/360/6396/eaar7711 (Accessed July 10, 2021).

13. Debetz G.F. 1948 Paleoantropologiya SSSR. Moscow, Leningrad: Izd. AN SSSR. (TIE; vol. 4).

14. Debetz G.F. 1951 Antropologicheskiye issledovaniya v Kamchatskoy oblasti. Moscow, Leningrad: Izd. AN SSSR. (TIE; vol. 17).

15. Denisova R.Y. 1975 Antropologiya drevnikh baltov. Riga: Zinatne.

16. Flegontov P., Changmai P., Zidkova A., Logacheva M.D., Altinisik N.E., Flegontova O., Gelfand M.S., Gerasimov E.S., Khrameeva E.E., Konovalova O.P., Neretina T., Nikolsky Y.V., Starostin G., Stepanova V.V., Travinsky I.V., Tříska M., Tříska P., Tatarinova T.V. 2016 Genomic study of the Ket: A Paleo-Eskimo-related ethnic group with signifi cant ancient North Eurasian ancestry. Scientifi c Reports, No. 6. URL: https://doi.org.10.1038/srep20768 (Accessed July 10, 2021).

17. Fu Q., Posth C., Hajdinjak M., Petr M., Mallick S., Fernandes D., Furtwängler A., Haak W., Meyer M., Mittnik A., Nickel B., Peltzer A., Rohland N., Slon V., Talamo S., Lazaridis I., Lipson M., Mathieson I., Schiffels S., Skoglund P., Derevianko A., Drozdov N., Slavinsky V., Tsybankov A., Cremonesi R., Mallegni F., Gély B., Vacca E., Morales González M., Straus L., Neugebauer-Maresch C., Teschler-Nicola M., Constantin S., Moldovan O., Benazzi S., Peresani M., Coppola D., Lari M., Ricci S., Ronchitelli A., Valentin F., Thevenet C., Wehrberger K., Grigorescu D., Rougier H., Crevecoeur I., Flas D., Semal P., Mannino M., Cupillard C., Bocherens H., Conard N., Harvati K., Moiseyev V., Drucker D., Svoboda J., Richards M., Caramelli D., Pinhasi R., Kelso J., Patterson N., Krause J., Pääbo S., Reich D. 2016 The genetic history of Ice Age Europe. Nature, vol. 534 (7606): 200–205.

18. Gerasimova M.M., Vasilyev S.V., Frizen S.Y., Borutskaya S.B., Zhambaltarova E.D. 2010 Paleoantropologicheskoye issledovaniye Fofonovskogo mogilnika (Zabaikalye) epokhi neolita – eneolita. Vestnik antropologii, No. 18: 113–127.

19. Gokhman I.I. 1980 Proiskhozhdeniye tsentralnoaziatskoy rasy v svete novykh paleoantropologicheskikh materialov. In Issledovaniya po paleoantropologii i kraniologii SSSR. Leningrad: Nauka, pp. 5–34. (Sbornik MAE; vol. 36).

20. Gokhman I.I. 1984 Noviye paleoantropologicheskiye materialy epokhi mezolita v Kargapolye. In Problemy drevnego i sovremennogo naseleniya severa Yevrazii. Leningrad: Nauka, pp. 6–27.

21. Gromov A.V. 1997 Proiskhozhdeniye i svyazi naseleniya okunevskoy kultury. In Okunevskiy sbornik. St. Petersburg: Petro-RIF, pp. 301–358.

22. Gromov A.V., Moiseyev V.G. 2004 Kranioskopiya naseleniya Zapadnoy i Yuzhnoy Sibiri: Geografi ya i khronologiya. In Rasy i narody, vol. 30. Moscow, Leningrad: Nauka, pp. 216–248.

23. Haak W., Lazaridis I., Patterson N., Rohland N., Mallick S., Llamas B., Brandt G., Nordenfelt S., Harney E., Stewardson K., Fu Q., Mittnik A., Bánffy E., Economou C., Francken M., Friederich S., Garrido Pena R., Hallgren F., Khartanovich V., Khokhlov A., Kunst M., Kuznetsov P., Meller H., Mochalov O., Moiseyev V., Nicklisch N., Pichler S.L., Risch R., Rojo Guerra M.A., Toth C., Széczényi- Nagy A., Wahl J., Meyer M., Krause J., Brown D., Anthony D., Cooper A., Alt K.W., Reich D. 2015 Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe. Nature, vol. 522 (7555): 207–211.

24. Hammer Ø. 2012 PAST – Paleontological Statistics. Oslo: Univ. of Oslo. URL: https://www.nhm.uio.no/english/research/infrastructure/past/ (Accessed July 10, 2021).

25. Janhunen J. 2009 Proto-Uralic – what, where, and when? Suomalaisugrilaisen seuran toimituksia: (Mémoires de la Société Finno- Ougrienne), vol. 258: 156–167.

26. Jeong C., Balanovsky O., Lukianova E., Kahbatkyzy N., Flegontov P., Zaporozhchenko V., Immel A., Wang C., Ixan O., Khussainova E., Bekmanov B., Zaibert V., Lavryashina M., Pocheshkhova E., Yusupov Y., Agdzhoyan A., Koshel S., Bukin A., Nymadawa P., Turdikulova S., Dalimova D., Churnosov M., Skhalyakho R., Daragan D., Bogunov Y., Bogunova A., Shtrunov A., Dubova N., Zhabagin M., Yepiskoposyan L., Churakov V., Pislegin N., Damba L., Saroyants L., Dibirova K., Atramentova L., Utevska O., Idrisov E., Kamenshchikova E., Evseeva I., Metspalu M., Outram A., Robbeets M., Djansugurova L., Balanovska E., Schiffels S., Haak W., Reich D., Krause J. 2019 The genetic history of admixture across Inner Eurasia. Nature Ecology and Evolution, vol. 3 (6): 966–976.

27. Jeong C., Wang K., Wilkin S., Treal Taylor W., Miller B., Bemmann J., Stahl R., Chiovelli C., Knolle F., Ulziibayar S., Khatanbaatar D., Erdenebaatar D., Erdenebat U., Ochir A., Ankhsanaa G., Vanchigdash C., Ochir B., Munkhbayar C., Tumen D., Kovalev A., Kradin N., Bazarov B., Miyagashev D., Konovalov P., Zhambaltarova E., Ventresca Miller A., Haak W., Schiffels S., Krause J., Boivin N., Erdene M., Hendy J., Warinner C. 2020 A dynamic 6,000-year genetic history of Eurasia’s Eastern steppe. Cell, vol. 183 (4): 890–904.

28. Jones E., Zarina G., Moiseyev V., Lightfoot E., Nigst P., Manica A., Pinhasi R., Bradley D. 2017 The Neolithic transition in the Baltic was not driven by admixture with Early European farmers. Current Biology, vol. 27 (4): 576–582.

29. Khokhlov A.A. 2017 Morfogeneticheskiye protsessy v Volgo-Uralye v epokhu rannego golotsena (po kraniologicheskim materialam mezolita – bronzovogo veka). Samara: Samar. Gos. Sotsial.-Ped. Univ.

30. Khokhlov A.A., Kitov E.P. 2015 Fizicheskiy oblik predstaviteley botaiskoy eneoliticheskoy kultury v kontekste problem formirovaniya stepnogo naseleniya Kazakhstana. In Kazakhskoye khanstvo v potoke istorii: Sbornik nauch. st., posvyashch. 550-letiyu obrazovaniya Kazakhskogo khanstva. Almaty: Inst. arkheologii im. A.K. Margulana, pp. 441–449.

31. Kılınç G.M., Kashuba N., Koptekin D., Bergfeldt N., Dönertaş H., Rodriguez-Varela R., Shergin D., Ivanov G., Kichigin D., Pestereva K., Volkov D., Mandryka P., Kharinskii A., Tishkin A., Ineshin E., Kovychev E., Stepanov A., Dalén L., Günther T., Kırdök E., Jakobsson M., Somel M., Krzewińska M., Stora J., Götherström A. 2021 Human population dynamics and Yersinia pestis in ancient northeast Asia. Science Advances, vol. 7 (2). URL: https:// advances.sciencemag.org/content/7/2/eabc4587 (Accessed July 10, 2021).

32. Konduktorova T.S. 1973 Antropologiya naseleniya Ukrainy mezolita, neolita i epokhi bronzy. Moscow: Nauka.

33. Kozintsev A.G. 1988 Etnicheskaya kranioskopiya: Rasovaya izmenchivost shvov cherepa sovremennogo cheloveka. Leningrad: Nauka.

34. Kozintsev A. 1992 Ethnic epigenetics: A new approach. Homo, vol. 43 (3): 213–244.

35. Kozintsev A.G. 2004 Kety, uraltsy, “ amerikanoidy ” : Integratsiya kraniometricheskikh i kranioskopicheskikh dannykh. In Paleoantropologiya, etnicheskaya antropologiya, etnogenez: K 75-letiyu Ilyi Iosifovicha Gokhmana. St. Petersburg: MAE RAN, pp. 172–185.

36. Kozintsev A.G. 2013 Rasovaya klassifi katsiya v svete novykh geneticheskikh dannykh. In Radlovskiy sbornik: Nauchniye issledovaniya i muzeiniye proyekty MAE RAN v 2012 g. St. Petersburg: MAE RAN, pp. 64–71.

37. Kozintsev A.G. 2014 Yevropeoidy, mongoloidy, avstraloidy: Stadialnost ili metisatsiya? In Radlovskiy sbornik: Nauchniye issledovaniya i muzeiniye proyekty MAE RAN v 2013 g. St. Petersburg: MAE RAN, pp. 25–33.

38. Kozintsev A.G. 2016 O nekotorykh aspektakh statisticheskogo analiza v kraniometrii. In Radlovskiy sbornik: Nauchniye issledovaniya i muzeiniye proyekty MAE RAN v 2015 g. St. Petersburg: MAE RAN, pp. 381–390.

39. Kozintsev A.G. 2020 The origin of the Okunev population, Southern Siberia: The evidence of physical anthropology and genetics. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, vol. 48 (4): 135–145.

40. Lazaridis I., Belfer-Cohen A., Mallick S., Patterson N., Cheronet O., Rohland N., Bar-Oz G., Bar- Yosef O., Jakeli N., Kvavadze E., Lordkipanidze D., Matzkevich Z., Meshveliani T., Culleton B., Kennett D., Pinhasi R., Reich D. 2018 Paleolithic DNA from the Caucasus reveals core of West Eurasian ancestry. bioRxiv. URL: https://doi.org/10.1101/423079 (Accessed July 10, 2021).

41. Mamonova N.N. 1983 K voprosu o mezhgruppovykh razlichiyakh v neolite Pribaikalya. Voprosy antropologii, No. 71: 88–103.

42. Mao X., Zhang H., Qiao S., Liu Y., Chang F., Xie P., Zhang M., Wang T., Li M., Cao P., Yang R., Liu F., Dai Q., Feng X., Ping W., Lei C., Olsen J., Bennett E., Fu Q. 2021 The deep population history of northern East Asia from the Late Pleistocene to the Holocene. Cell, vol. 184 (12): 3254–3266. URL: https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.04.040 (Accessed July 10, 2021).

43. Mittnik A., Wang C., Pfrengle S., Daubaras M., Zariņa G., Hallgren F., Allmäe R., Khartanovich V., Moiseyev V., Tõrv M., Furtwängler A., Valtueña A., Feldman M., Economou C., Oinonen M., Vasks A., Balanovska E., Reich D., Jankauskas R., Haak W., Schiffels S., Krause J. 2018 The genetic prehistory of the Baltic Sea Region. Nature Communications, vol. 9 (1). URL: https://doi.org/10.1038/s41467-018-02825-9 (Accessed July 10, 2021).

44. Moiseyev V.G. 2001 Northern Eurasian populations: Linguistic versus biological differentiation. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, No. 4: 154–159.

45. Moiseyev V.G. 2006 Nonmetric traits in Early Iron Age cranial series from Western and Southern Siberia. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, No. 1: 145–152.

46. Moiseyev V.G., Kozintsev A.G. 1998 Antropologicheskoye svoyeobraziye uraloyazychnykh narodov. Sovetskaya etnographiya, No. 2: 140–150.

47. Mosin V.S. 2003 Eneoliticheskaya keramika Uralo-Irtyshskogo mezhdurechya. Chelyabinsk: Izd. Yuzh.-Ural. Gos. Univ.

48. Narasimhan V., Patterson N., Moorjani P., Rohland N., Bernardos R., Mallick S., Lazaridis I., Nakatsuka N., Olalde I., Lipson M., Kim A., Olivieri L., Coppa A., Vidale M., Mallory J., Moiseyev V., Kitov E., Monge J., Adamski N., Alex N., Broomandkhoshbacht N., Candilio F., Callan K., Cheronet O., Culleton B., Ferry M., Fernandes D., Freilich S., Gamarra B., Gaudio D., Hajdinjak M., Harney É., Harper T., Keating D., Lawson M., Mah M., Mandl K., Michel M., Novak M., Oppenheimer J., Rai N., Sirak K., Slon V., Stewardson K., Zalzala F., Zhang Z., Akhatov G., Bagashev A., Bagnera A., Baitanayev B., Bendezu- Sarmiento J., Bissembaev A., Bonora G., Chargynov T., Chikisheva T., Dashkovskiy P., Derevianko A., Dobeš M., Douka K., Dubova N., Duisengali M., Enshin D., Epimakhov A., Fribus A., Fuller D., Goryachev A., Gromov A., Grushin S., Hanks B., Judd M., Kazizov E., Khokhlov A., Krygin A., Kupriyanova E., Kuznetsov P., Luiselli D., Maksudov F., Mamedov A., Mamirov T., Meiklejohn C., Merrett D., Micheli R., Mochalov O., Mustafokulov S., Nayak A., Pettener D., Potts R., Razhev D., Rykun M., Sarno S., Savenkova T., Sikhymbaeva K., Slepchenko S., Soltobaev O., Stepanova N., Svyatko S., Tabaldiev K., Teschler-Nicola M., Tishkin A., Tkachev V., Vasilyev S., Velemínský P., Voyakin D., Yermolayeva A., Zahir M., Zubkov V., Zubova A., Shinde V., Lalueza-Fox C., Meyer M., Anthony D., Boivin N., Thangaraj K., Kennett D., Frachetti M., Pinhasi R., Reich D. 2019 The formation of human populations in South and Central Asia. Science, vol. 365 (6457): 1002–1007. URL: https://doi.org/10.1126/science.aat7487 (Accessed July 10, 2021).

49. Napolskikh V.V. 1997 Vvedeniye v istoricheskuyu uralistikku. Izhevsk: Udm. Inst. istorii, yazyka i literatury.

50. Nikolaeva N.A. 2019a Drevneishaya istoriya Predkavkazya v svete kontseptsii indoyevropeiskikh migratsiy (chast 1). Oriental Studies, vol. 12 (3): 355–366.

51. Nikolaeva N.A. 2019b Drevneishaya istoriya Predkavkazya v svete kontseptsii indoyevropeiskikh migratsiy (chast 2). Oriental Studies, vol. 12 (4): 570–579.

52. Potekhina I.N. 1999 Naseleniye Ukrainy v epokhi neolita i rannego eneolita po antropologicheskim dannym. Kiyv: Inst. arkheologii NAN Ukrainy.

53. Raghavan M., Skoglund P., Graf K.E., Metspalu M., Albrechtsen A., Moltke I., Rasmussen S., Stafford T.W., Orlando L., Metspalu E., Karmin M., Tambets K., Rootsi S., Mägi R., Campos P.F., Balanovska E., Balanovsky O.P., Khusnutdinova E., Litvinov S., Osipova L.P., Fedorova S.A., Voevoda M.I., DeGiorgio M., Sicheritz-Ponten T., Brunak S., Demeshchenko S., Kivisild T., Villems R., Nielsen R., Jakobsson M., Willerslev E. 2014 Upper Paleolithic Siberian genome reveals dual ancestry of Native Americans. Nature, vol. 505 (7481): 87–91.

54. Sikora M., Pitulko V., Sousa V., Allentoft M., Vinner L., Rasmussen S., Margaryan A., Damgaard P., Fuente C., Renaud G., Yang M., Fu Q., Dupanloup I., Giampoudakis K., Nogués-Bravo D., Rahbek C., Kroonen G., Peyrot M., McColl H., Vasilyev S., Veselovskaya E., Gerasimova M., Pavlova E., Chasnyk V., Nikolskiy P., Gromov A., Khartanovich V., Moiseyev V., Grebenyuk P., Fedorchenko A., Lebedintsev A., Slobodin S., Malyarchuk B., Martiniano R., Meldgaard M., Arppe L., Palo J., Sundell T., Mannermaa K., Putkonen M., Alexandersen V., Primeau C., Baimukhanov N., Malhi R., Sjögren K., Kristiansen K., Wessman A., Sajantila A., Mirazon Lahr M., Durbin R., Nielsen R., Meltzer D., Excoffi er L., Willerslev E. 2019 The population history of Northeastern Siberia since the Pleistocene. Nature, vol. 570 (7760): 182–188.

55. Solodovnikov K.N. 2005 Kraniologicheskiye materialy iz mogilnika andronovskoy kultury Firsovo XIV v svete problem formirovaniya naseleniya Verkhnego Priobya v epokhu bronzy. In Izucheniye istorikokulturnogo naslediya narodov Yuzhnoy Sibiri. Gorno-Altaysk: AKIN, pp. 47–75.

56. Solodovnikov K.N. 2009 Antropologicheskiye materialy afanasievskoy kultury: K probleme proiskhozhdeniya. Vestnik antropologii, No. 17: 117–135.

57. Solodovnikov K.N., Bagashev A.N., Savenkova T.M. 2020 Arealy antropologicheskikh obshchnostey naseleniya neolita yuga Zapadnoy i Sredney Sibiri. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Istoriya, No. 68: 158–167.

58. Solodovnikov A.N., Bagashev A.N., Tur S.S., Gromov A.V., Nechvaloda A.I., Kravchenko G.G. 2019 Istochniki po paleoantropologii neolita – eneolita Srednego Priirtyshya. Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii, No. 3: 116–136.

59. Solodovnikov K.N., Tumen D., Erdene M. 2019 Kraniologiya chemurchekskoy kultury Zapadnoy Mongolii. In Drevnosti Vostochnoy Yevropy, Tsentralnoy Azii i Yuzhnoy Sibiri v kontekste svyazey i vlaimodeistviy v yevraziyskom kulturnom prostranstve (noviye danniye kontseptsii), vol. 2. St. Petersburg: IIMK RAN, pp. 79–81.

60. Solodovnikov K.N., Tur S.S. 2003 Kraniologicheskiye materialy yeluninskoy kultury epokhi ranney bronzy Verkhnego Priobya. In Kiryushin Y.F., Grushin S.P., Tishkin A.A. Pogrebalniy obryad naseleniya epokhi ranney bronzy Verkhnego Priobya (po materialam gruntovogo mogilnika Teleutskiy Vzvoz I). Barnaul: Izd. Alt. Gos. Univ., pp. 142–176.

61. Solodovnikov K.N., Tur S.S. 2017 K antropologii neoliticheskogo naseleniya Barnaulskogo Priobya (po materialam mogilnika Firsovo XI). Vestnik arkheologii, antropologii i etnografi i, No. 3: 60–72.

62. Tur S.S., Solodovnikov K.N. 2005 Noviye kraniologicheskiye materialy iz pogrebeniy karakolskoy kultury epokhi bronzy Gornogo Altaya. In Izucheniye istoriko-kulturnogo naslediya narodov Yuzhnoy Sibiri. Gorno-Altaysk: AKIN, pp. 35–47.

63. Wang C., Yeh H., Popov A., Zhang H., Matsumura H., Sirak K., Cheronet O., Kovalev A., Rohland N., Kim A., Mallick S., Bernardos R., Tumen D., Zhao J., Liu Y., Liu J., Mah M., Wang K., Zhang Z., Adamski N., Broomandkhoshbacht N., Callan K., Candilio F., Duffett Carlson K., Culleton B., Eccles L., Freilich S., Keating D., Lawson A., Mandl K., Michel M., Oppenheimer J., Özdoğan T., Stewardson K., Wen S., Yan S., Zalzala F., Chuang R., Huang C., Looh H., Shiung C., Nikitin Y., Tabarev A., Tishkin A., Lin S., Sun Z., Wu X., Yang T., Hu X., Chen L., Du H., Bayarsaikhan J., Mijiddorj E., Erdenebaatar D., Iderkhangai T., Myagmar E., Kanzawa-Kiriyama H., Nishino M., Shinoda K., Shubina O., Guo J., Cai W., Deng Q., Kang L., Li D., Li D., Lin R., Nini, Shrestha R., Wang L., Wie L., Xie G., Yao H., Zhang M., He G., Yang X., Hu R., Robbeets M., Schiffels S., Kennett D., Jin L., Li H., Krause J., Pinhasi R., Reich R. 2021 Genomic insights into the formation of human populations in East Asia. Nature, vol. 591 (7850): 413–419. URL: https:// doi.org/10.1038/s41586-021-03336-2 (Accessed July 10, 2021).

64. Yu H., Spyrou M., Karapetian M., Shnaider S., Radzevičiūte R., Nägele K., Neumann G., Penske S., Zech J., Lucas M., LeRoux P., Roberts P., Pavlenok G., Buzhilova A., Posth C., Jeong C., Krause J. 2020 Paleolithic to Bronze Age Siberians reveal connections with fi rst Americans and across Eurasia. Cell, vol. 181 (6): 1232–1245.


Review

For citations:


Kozintsev A.G. Patterns in the Population History of Northern Eurasia from the Mesolithic to the Early Bronze Age, Based on Craniometry and Genetics. Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia. 2021;49(4):140-151. https://doi.org/10.17746/1563-0110.2021.49.4.140-151

Views: 558


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1563-0110 (Print)