Preview

Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia

Advanced search

Ushbulak—A New Stratified Upper Paleolithic Site in Northeastern Kazakhstan

https://doi.org/10.17746/1563-0110.2019.47.4.016-029

Full Text:

Abstract

We present the findings of excavations at the stratified site of Ushbulak, discovered during a joint Russian-Kazakhstan research project in 20I6. The site is located in the Shilikty Valley, northeastern Kazakhstan, at the junction of routes connecting southwestern Central Asia, southern Siberia, and northern China. On the basis of stratigraphy, chronology, and technological evidence, we identify three technological complexes, relating to the Metal Ages (stratum I), Final Upper Paleolithic (strata 2-4), and Initial Upper Paleolithic (strata 5.2-7). Focusing on the principal markers of the Initial Upper Paleolithic in the region, we conclude that finds from strata 5.2-7 belong to the southern Siberian-Mongolian variant of the Initial Upper Paleolithic, as evidenced by the uni- and bidirectional parallel volumetric blade core reduction, tool types, and absolute chronology. The tool kit includes mostly endscrapers, heavily retouched blades, and truncated-facetted or notched implements. Particularly diagnostic types include waisted blade, blade with a ventrally retouched distal edge, beveled point, backed blade, stemmed implement with a sharp tip, stemmed endscraper, and burin-core. Two AMS-dates from stratum 6 date this layer to ca 36,I80 ± 730 and 4I,II0 ± 302 BP. The closest known parallels to the industry of the lower strata of Ushbulak are finds from horizon UP2 of Kara-Bom in the Russian Altai. Our results suggest that Ushbulak strata 5.2-7 correlate with the Initial Upper Paleolithic industries of the Altai (Denisova Cave), northern China (Luotoshi), and Mongolia (Tolbor-4 and -2I).

About the Authors

A. A. Anoikin
Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
Russian Federation

Senior Researcher.

Pr Akademika Lavrentieva 17, Novosibirsk, 630090G. D. Pavlenok
Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
Russian Federation

Researcher.

Pr Akademika Lavrentieva 17, Novosibirsk, 630090V. M. Kharevich
Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
Russian Federation

Researcher.

Pr Akademika Lavrentieva 17, Novosibirsk, 630090Z. K. Taimagambetov
National Museum of the Republic of Kazakhstan
Russian Federation

Chief Researcher.

Pr. Tauelsyzdyk 54, Nur-SultanA. V. Shalagina
Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
Russian Federation

Junior Researcher.

Pr Akademika Lavrentieva 17, Novosibirsk, 630090S. A. Gladyshev
Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
Russian Federation

Researcher.

Pr Akademika Lavrentieva 17, Novosibirsk, 630090V. A. Ulyanov
Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences; Lomonosov Moscow State University
Russian Federation

Senior Researcher.

Pr Akademika Lavrentieva 17, Novosibirsk, 630090; Leninskie Gory 1, Moscow, 119991R. S. Duvanbekov
National Museum of the Republic of Kazakhstan
Russian Federation

Deputy Head of the Research and Methodical Service.

Pr. Tauelsyzdyk 54, Nur-SultanM. V. Shunkov
Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
Russian Federation

Chief Researcher.

Pr Akademika Lavrentieva 17, Novosibirsk, 630090References

1. Anoikin A.A., Taimagambetov Z.K., Ulianov V.A., Kharevich V.M., Shalagina A.V., Pavlenok G.D., Markovsky G.I., Gladyshev S.A., Chekha A.M., Iskakov G.T., Vasiliev S.K. 2017 Issledovaniye industrii nachalnykh etapov verkhnego paleolita na stoyanke Ushbulak-1 (Vostochnyi Kazahstan) v 2017 g. In Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnykh territoriy, vol. XXIII. Novosibirsk: Izd. IAET SO RAN, pp. 19-25.

2. Derevianko A.P. 2011 The Upper Paleolithic in Africa and Eurasia and the Origin of Anatomically Modern Humans. Novosibirsk: Izd. IAET SO RAN.

3. Derevianko A.P., Gao Xing, Olsen J.W., Rybin E.P. 2012 The Paleolithic of Dzungaria (Xinjiang, Northwest China) based on materials from the Luotuoshi site. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, vol. 40 (4): 2-18.

4. Derevianko A.P., Krivoshapkin A.I., Anoikin A.A., Islamov U.I., Petrin V.T., Saifullaev B.K., Suleimanov R.H. 2001 The Initial Upper Paleolithic of Uzbekistan: The lithic industry of Obi-Rakhmat Grotto (on the basis of materials recovered from strata 2-14). Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, No. 4: 42-63.

5. Derevianko A.P., Petrin V.T., Rybin E.P., Chevalkov L.M. 1998 Paleoliticheskiye kompleksy stratifitsirovannoi chasti stoyanki Kara-Bom. Novosibirsk: Izd. IAET SO RAN.

6. Derevianko A.P., Petrin V.T., Zenin A.N., Taimagambetov Z.K., Gladyshev S.A., Tsybankov A.A., Slavinsky V.S. 2003 Issledovaniya Rossiisko-Kazakhstanskoi arkheologicheskoi ekspeditsii v Kazakhstane (1998-2001). Novosibirsk: Izd. IAET SO RAN.

7. Derevianko A.P., Shunkov M.V. 2004 Formation of the Upper Paleolithic traditions in the Altai. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, No. 3: 12-40.

8. Derevianko A.P., Shunkov M.V., Anoikin A.A., Taimagambetov Z.K., Ulianov V.A., Kharevich V.M., Kozlikin M.B., Markovsky G.I., Shalagina A.V., Pavlenok G.D., Gladyshev S.A., Chekha A.M., Iskakov G.T. 2017 Arkheologicheskiye raboty v Shiliktinskoi doline na vostoke Kazakhstana v 2017 godu. In Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnykh territoriy, vol. XXIII. Novosibirsk: Izd. IAET SO RAN, pp. 93-97.

9. Derevianko A.P., Shunkov M.V., Markin S.V. 2014 Dinamika paleoliticheskikh industrii v Afrike i Evrazii v pozdnem pleistotsene i problema formirovaniya Homo sapiens. Novosibirsk: Izd. IAET SO RAN.

10. Derevianko A.P., Shunkov M.V., Taimagambetov Z.K, Anoikin A.A., Pavlenok K.K., Kharevich V.M., Kozlikin M.B., Mamirov T.B., Ulianov V.A., Pavlenok G.D. 2016 Arkheologicheskaya razvedka na territorii Vostochnogo Kazakhstana v 2016 godu. In Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnykh territoriy, vol. XXII. Novosibirsk: Izd. IAET SO RAN, pp. 76-79.

11. Derevianko A.P., Zenin A.N., Rybin E.P., Gladyshev S.A., Tsybankov A.A., Olsen J., Tseveendorj D., Gunchinsuren B. 2007 The technology of early Upper Paleolithic lithic reduction in Northern Mongolia: The Tolbor-4 site. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, No. 1 (29): 16-38.

12. Douka K., Slon V., Jacobs Z., Ramsey C.B., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Mafessoni F., Kozlikin M.B., Li B., Grun R., Comeskey D., Deviese T., Brown S., Viola B., Kinsley L., Buckley M., Meyer M., Roberts R.G., Paabo S., Kelso J., Higham T. 2019 Age estimates for hominin fossils and the onset of the Upper Palaeolithic at Denisova Cave. Nature, vol. 565, iss. 7741: 640-644.

13. Fitzsimmons K., Iovita R., Sprafke T., Glantz M., Talamo S., Horton K., Beeton T.A., Alipova S., Bekseitov G., Ospanov Y., Deom J.-M., Sala R., Taimagambetov Z. 2017 A chronological framework connecting the early Upper Palaeolithic across the Central Asian piedmont. Journal of Human Evolution, vol. 113: 107-126.

14. Kharevich V.M., Khatsenovich A.M., Rybin E.P., Pavlenok G.D. 2017 Priznaki ispolzovaniya razlichnykh tipov myagkikh otboinikov (po materialam arkheologicheskoi i eksperimentalnoi kollektsii iz doliny reki Ikh-Tulberiin-Gol, Severnaya Mongoliya). In Drevniy chelovek i kamen: Tekhnologiya, forma, funktsiya. St. Petersburg: Peterburgskoye Vostokovedeniye, pp. 101-109.

15. Krivoshapkin A.I. 2012 Obirakhmatskiy variant perekhoda ot srednego k verkhnemu paleolitu. D. Sc. (History) Dissertation. Novosibirsk. Krivoshapkin A., Kuzmin Y., Jull A.J. 2010 Chronology of the Obi-Rakhmat grotto (Uzbekistan): First results on the dating and problems of the Paleolithic key site in Central Asia. Radiocarbon, vol. 52 (2): 549-554.

16. Markin S.V. 2007 Finalnaya stadiya verkhnego paleolita Altaya. In Severnaya Aziya v antropogene: Chelovek, paleotekhnologii, geoekologiya, etnologiya i antropologiya: Vseros. konf. s mezhdunar. uchastiyem, posvyasch. 100-letiyu Mikhaila Mikhailovicha Gerasimova, vol. I. Irkutsk: Ottisk, pp. 391-398.

17. Merz V.K 1990 Paleoliticheskaya masterskaya Ekibastuz 18. In Paleoeko-logiya Sibiri: Tezisy dokladovXXX Ros. arkheol.-etnograf stud. konf. Irkutsk: Izd. Irkutsk Gos. Univ., pp. 37-38.

18. Pavlenok G.D., Anoikin A.A., Taimagambetov Z.K, Ulianov V.A., Shalagina A.V., Kharevich V.M., Markovsky G.L, Gladyshev S.A., Chekha A.M., Iskakov G.T., Vasiliev S.K 2017 Issledovaniye industriy rubezha pleistotsena i golotsena na stoyanke Ushbulak-1 v 2017 godu. In Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnykh territoriy, vol. XXIII. Novosibirsk: Izd. IAET SO RAN, pp. 182-185.

19. Petrin V.T., Taimagambetov Z.K 2000 Kompleksy paleoliticheskoi stoyanki Shulbinka iz Verkhnego Priirtyshiya. Almaty: Kaz. Gos. Nats. Univ. im. Al-Farabi, IAET SO RAN. Pitulko V.V., Pavlova E.Y., Nikolsky P.A., Ivanova V.V. 2012 Yanskaya stoyanka: Materialnaya kultura i simvolicheskaya deyatelnost verkhnepaleoliticheskogo naseleniya Sibirskoi Arktiki. Rossiiskiy arkheologicheskiy ezhegodnik, No. 2: 33-102.

20. Prirodnaya sreda i chelovek v paleolite Gornogo Altaya. 2003 Derevianko A.P., Shunkov M.V., Agadjanian A.K., Baryshnikov G.F., Malayeva E.M., Ulianov V.A., Kulik N.A., Postnov A.V., Anoikin A.A. Novosibirsk: Izd. IAET SO RAN.

21. Ranov V.A., Kolobova K.A., Krivoshapkin A.I 2012 The Upper Paleolithic assemblages of Shugnou, Tajikistan. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, vol. 40 (2): 2-24.

22. Rybin E.P 2014 Tools, beads, and migrations: Specific cultural traits in the Initial Upper Paleolithic of southern Siberia and Central Asia. Quaternary International, vol. 347: 39-52.

23. Rybin E.P. 2015 Middle and Upper Paleolithic interactions and the emergence of “modern behavior” in southern Siberia and Mongolia. In Emergence and Diversity of Modern Human Behavior in Paleolithic Asia. College Station: Texas A&M Univ. Press, pp. 470-489.

24. Rybin E.P, Nokhrina T.L, Taimagambetov Z.K. 2014 Pervaya radiouglerodnaya data dlya paleolita Severo-Vostochnogo Kazakhstana: K voprosu o prodolzhitelnosti suschestvovaniya levalluazskoi konvergentnoi tekhnologii na Altaye. In Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnykh territoriy, vol. XX. Novosibirsk: Izd. IAET SO RAN, pp. 83-86.

25. Shunkov M.V., Anoikin A.A., Pavlenok G.D., Kharevich V.M., Shalagina A.V., Zotkina L.V., Taimagambetov Zh.K 2019 Nouveau site Paleolithique superieur ancien au nord de l’Asie Centrale (New Initial Upper Paleolithic site in northern Central Asia). L’Anthropologie, vol. 123: 438-451.

26. Shunkov M., Anoikin A., Taimagambetov Z., Pavlenok K., Kharevich V., Kozlikin M., Pavlenok G. 2017 Ushbulak-1 site: New Initial Upper Paleolithic evidence from Central Asia. Antiquity, vol. 91, iss. 360: 1-7. December, 2017. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/ushbulak1-new-initial-upper-palaeolithic-evidence-from-central-asia/BF6C16CECDBB6884E6B8ADBECA4B6861/core-reader

27. Shunkov M.V., Taimagambetov Z.K, Anoikin A.A., Pavlenok K.K., Kharevich V.M., Kozlikin M.B., Mamirov T.B., Pavlenok G.D. 2016a Razvedochnye raboty v Tarbagataiskom raione Respubliki Kazakhstan v 2016 godu. In Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnykh territoriy, vol. XXII. Novosibirsk: Izd. IAET SO RAN, pp. 199-202.

28. Shunkov M.V., Taimagambetov Z.K., Anoikin A.A., Pavlenok K.K., Kharevich V.M., Kozlikin M.B., Pavlenok G.D. 2016b Kompleksy eksponirovannykh artefaktov so stoyanok Ushbulak-1 i Ushbulak-2 (po rezultatam rabot 2016 goda). In Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnykh territoriy, vol. XXII. Novosibirsk: Izd. IAET SO RAN, pp. 203-207.

29. Shunkov M.V., Taimagambetov Z.K., Anoikin A.A., Pavlenok K.K., Kharevich V.M., Kozlikin M.B., Pavlenok G.D. 2016c Novaya mnogosloinaya verkhnepaleoliticheskaya stoyanka Ushbulak-1 v Vostochnom Kazakhstane. In Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnykh territoriy, vol. XXII. Novosibirsk: Izd. IAET SO RAN, pp. 208-213.

30. Taimagambetov Z.K., Ozhereliev D.V. 2008 Izucheniye stratifitsirovannoi stoyanki Maibulak v Zhetysu (Yugo-Vostochnyi Kazakhstan) v 2004-2007 gg. Miras, No. 1: 70-85.

31. Taimagambetov Z.K., Ozhereliev D.V. 2009 Pozdnepaleoliticheskiye pamyatniki Kazakhstana. Almaty: Kazak universiteti. Vandenberghe D.A.G., Flas D., De Dapper M., Van Nieuland J., Kolobova K., Pavlenok K., Islamov U., De Pelsmaeker E., Debeer A.-E., Buylaert J.-P. 2014 Revisiting the Palaeolithic site of Kulbulak (Uzbekistan): First results from luminescence dating. Quaternary International, vol. 324: 180-189.

32. Xinjiang Jimunai Tongtiandong yizhi. 2018 [The Tongtiandong site in the Jimanai County, Xinjiang]. Inst. of Archaeology, Chinese Academy of Social Sciences. URL: http://www.kaogu.cn/cn/xccz/20180126/60862.html. (In Chinese).


Review

For citations:


Anoikin A.A., Pavlenok G.D., Kharevich V.M., Taimagambetov Z.K., Shalagina A.V., Gladyshev S.A., Ulyanov V.A., Duvanbekov R.S., Shunkov M.V. Ushbulak—A New Stratified Upper Paleolithic Site in Northeastern Kazakhstan. Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia. 2019;47(4):16-29. https://doi.org/10.17746/1563-0110.2019.47.4.016-029

Views: 384


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1563-0110 (Print)