Preview

Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia

Advanced search

A Runic Inscription at Kalbak-Tash II, Central Altai, with Reference to the Location of the Az Tribe

https://doi.org/10.17746/1563-0110.2016.44.4.092-101

Full Text:

Abstract

The article introduces and interprets a new runic inscription found at the Kalbak-Tash II petroglyphic site in Central Altai. Whereas the adjacent petroglyphic site, Kalbak-Tash I, is the largest collection of Old Turkic runic texts in the Altai Republic and in Russia at large, Kalbak-Tash II has so far yielded only one such inscription, consisting of seven characters. Professor Marcel Erdal has suggested its transliteration, translation, and commentary. The proposed translation reads, “The Horse tribe. Hunters of the Az (tribe), open (the way)!” The inscription, evidently dating to the 8th century, marks boundaries of tribal grazing areas or those of small social units, in this case, the Az tribe, mentioned in runic texts from Mongolia and Tuva. Various viewpoints regarding their location, affi nities with neighboring tribes, origin, and later history are discussed. This new inscription confi rms the common idea that the so-called mountain or mountain-taiga Az people lived not only in western Tuva, but also in eastern and southern Altai, whereas the steppe Az lived alongside the Kyrgyz in the Khakass-Minusinsk Basin. The culture possibly associated with the Az is the Kudyrge culture in Altai. The Kalbak-Tash II inscription, short as it is, is a signifi cant addition to the well-known Orkhon runic texts addressing the history of the Turkic Kaganates.

About the Author

G. V. Kubarev
Novosibirsk State University
Russian Federation
Pirogova 2, Novosibirsk, 630090


References

1. Akerov T.A. 2010 Azy – elitarnyi rod kyrgyzov. In Gumanitarnye problemy sovremennosti, iss. 11, No. 3. Bishkek: pp. 143–150.

2. Bartold V.V. 1963 Ocherk istorii Semirechiya. In Sochineniya, vol. II, pt. 1. Moscow: Vost. lit., pp. 21–106.

3. Butanaev V.Y., Hudiakov Y.S. 2000 Istoriya eniseiskikh kyrgyzov. Abakan: Izd. Khakas. Gos. Univ. Drevnetyurkskiy slovar. 1969 Leningrad: Nauka.

4. Erdal M. 1991 Old Turkic Word Formation. A Functional Approach to the Lexicon. Wiesbaden: Otto Harrassowitz. (Turcologica; vol. 7).

5. Erdal M. 2002 Anmerkungen zu den Jenissei-Inschriften. In Splitter aus der Gegend von Turfan: Festschrift für Peter Zieme anläßlich seines 60. Geburtstags. Istanbul, Berlin: M. Ölmez, pp. 51–73.

6. Gavrilova A.A. 1965 Mogilnik Kudyrge kak istochnik po istorii altaiskikh plemen. Moscow, Leningrad: Nauka.

7. Golden P. 1992 An Introduction to the History of the Turkic Peoples: Ethnogenesis and State-formation in Medieval and Early Modern Eurasia and the Middle East. Wiesbaden: Otto Harrassowitz. (Turcologica; vol. 9).

8. Klyashtorny S.G. 1976 Stely zolotogo ozera (k datirovke eniseiskikh runicheskikh pamyatnikov). In Turcologica: K semidesyatiletiyu akademika A.N. Kononova. Leningrad: Nauka, pp. 258–267.

9. Klyashtorny S.G. 2010 Runicheskiye pamyatniki Uigurskogo kaganata i istoriya evraziyskikh stepei. St. Petersburg: Peterburg. Vostokovedenie.

10. Kormushin I.V. 1997 Tyurkskiye eniseiskiye epitafii: Teksty i issledovaniya. Moscow: Nauka.

11. Kormushin I.V. 2008 Tyurkskiye eniseiskiye epitafi i: Grammatika. Tekstologiya. Moscow: Nauka.

12. Kubarev V.D. 2011 Petroglify Kalbak-Tasha I (Rossiyskiy Altai). Novosibirsk: Izd. IAE SO RAN.

13. Kubarev G.V. 2015 Issledovaniya v Kalbak-Tashe II. In Problemy arkheologii, etnografi i, antropologii Sibiri i sopredelnykh territorii, vol. ХXI. Novosibirsk: Izd. IAE SO RAN, pp. 289–292.

14. Kyzlasov I.L. 1999 Skalnye zakhoroneniya – osobaya kategoriya pogrebalnykh pamyatnikov. In Pogrebalnyi obryad: Rekonstruktsiya i interpretatsiya drevnikh ideologicheskikh predstavleniy. Moscow: Vost. lit., pp. 169–199.

15. Kyzlasov L.R. 1969 Istoriya Tuvy v sredniye veka. Moscow: Izd. Mosk. Gos. Univ.

16. Malov S.E. 1951 Pamyatniki drevnetyurkskoi pismennosti: Teksty i issledovaniya. Moscow, Leningrad: Izd. AN SSSR.

17. Malov S.E. 1952 Eniseiskaya pismennost tyurkov: Teksty i perevody. Moscow, Leningrad: Izd. AN SSSR.

18. Malov S.E. 1959 Pamyatniki drevnetyurkskoy pismennosti Mongolii i Kirgizii. Moscow, Leningrad: Izd. AN SSSR.

19. Melioransky P.M. 1899 Pamyatnik v chest Kyul Tegina. S dvumya tablitsami nadpisei. St. Petersburg: [Tip. Imp. Akad. nauk].

20. Mongush B.B. 2013 Proiskhozhdeniye azov i azskiy komponent v etnogeneze tuvintsev (po vostochnym pismennym istochnikam). Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Istoriya, No. 3: 146–151.

21. Nasilov D.M. 1963 O nekotorykh pamyatnikakh Minusinskogo muzeya. Narody Azii i Afriki, No. 6: 124–128.

22. Potapov L.P. 1969 Etnicheskiy sostav i proiskhozhdeniye altaitsev: Ist.-etnogr. ocherk. Leningrad: Nauka.

23. Radlov V.V., Melioransky P.M. 1897 Drevnetyurkskiye pamyatniki v Kosho-Tsaidame. St. Petersburg: [Tip. Imp. Akad. nauk]. (Sbornik trudov Orkhonskoi ekspeditsii; vol. IV).

24. Röhrborn K. 1998 Uigurisches Wörterbuch: Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien. Lfg. 6. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, pp. 373–446.

25. Serdobov N.A. 1971 Istoriya formirovaniya tuvinskoi natsii. Kyzyl: Tuv. kn. izd.

26. Soenov V.I., Trifanova S.V. 2010 Polevye kamennye fortifi katsionnye sooruzheniya Altaya. Gorno-Altaisk: Gorno-Alt. Gos. Univ.

27. Tugusheva L.Y., Klyashtorny S.G., Kubarev G.V. 2014 Inscriptions in Uyghur writing and runic characters from the Urkosh area (Central Altai). Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, vol. 42 (4): 77–82.

28. Tybykova L.N., Nevskaya I.A., Erdal M. 2012 Katalog drevnetyurkskikh runicheskikh pamyatnikov Gornogo Altaya. Gorno-Altaisk: Izd. Gorno-Alt. Gos. Univ.

29. Vasiliev D.D. 1976 Tyurkskaya runicheskaya nadpis iz okrestnostei Bayan-kola. Sovetskaya tyurkologiya, No. 3: 97–101.

30. Vasiliev D.D. 1983a Graficheskiy fond pamyatnikov tyurkskoi runicheskoi pismennosti aziatskogo areala (opyt sistematizatsii). Moscow: Nauka.

31. Vasiliev D.D. 1983b Korpus tyurkskikh runicheskikh pamyatnikov basseina Eniseya. Leningrad: Nauka.

32. Weinstein S.I. 1966 Pamyatniki vtoroi poloviny I tysyacheletiya v Zapadnoi Tuve. Trudy Tuvinskoi kompleksnoi arkheologo-etnografi cheskoi ekspeditsii, vol. II: 292–348.

33. Zholdasbekov M., Sartkozhauly K. 2006 Atlas Orkhonskikh pamyatnikov. Astana: Kultegin.


Review

For citations:


Kubarev G.V. A Runic Inscription at Kalbak-Tash II, Central Altai, with Reference to the Location of the Az Tribe. Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia. 2016;44(4):92-101. https://doi.org/10.17746/1563-0110.2016.44.4.092-101

Views: 388


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1563-0110 (Print)