Preview

Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia

Advanced search

TEXTILE DECORATION AND PATTERNS ON THE ANDRONOVO VESSELS: POSSIBLE RECONSTRUCTIONS

https://doi.org/10.17746/1563-0110.2018.46.2.043-051

Full Text:

Abstract

Certain researchers believe that designs composed of oblique triangles, meander-shaped fi gures and comb imprints on the Andronovo vessels reproduce those on woven, embroidered, and appliqué textiles. The article compares the Andronovo designs on pottery with the decoration used in textile manufacture. To reconstruct the making of geometric compositions, textile interlacing schemes were designed to produce samples using the weaving technique on plaques. Such tools had been used for producing the earliest textiles manufacture with an interwoven warp since the Early Neolithic. The sequence of patterns with vertical-horizontal, diagonal-horizontal, and diagonal-rhombic elements is described. Various types of schemes were created, and the most rational decoration methods were selected. The dependence of pattern on the sequence whereby colored threads are run through the holes was analyzed. To make complex patterns, rotation of plaque blocks in various directions was used. The results suggest that designs on the Andronovo vessels indeed reproduce woven prototypes.

About the Author

M. M. Savenkova
Voronezh State Pedagogical University
Russian Federation
Lenina 86, Voronezh, 394043


References

1. Andronovskaya kultura. 1966 Vol. 1. Moscow, Leningrad: Nauka. (SAI; iss. V 3-2).

2. Daragan M., Gleba M., Buravchuk O. 2016 “Pandora’s box”: A textile tool set from a Scythian burial in Ukraine. In Textiles, Basketry and Dyes in the Ancient Mediterranean World: Proc. of the Vth Intern. Symp. on Textiles and Dyes in the Ancient Mediterranean World (Montserrat, 19–22 March, 2014). València: Universitat de València, pp. 57–61. (Purpureae vestes; V).

3. Dyakonov I.M. 1990 Lyudi goroda Ura. Moscow: Nauka. Folomeev B.A., Chernay I.L. 1984 K voprosu o rannem tkachestve v lesnoy polose Vostochnoy Yevropy. In Arkheologicheskoye issledovaniye Novgorodskoy zemli. Leningrad: Izd. Leningr. Gos. Univ., pp. 49–51.

4. Garkovik A.V. 2006 Drevniy tekstil Primorya (po dannym arkheologii). Rossiya i ATR, No. 3: 48–61.

5. Glushkova T.N. 2004 Arkheologicheskiy tekstil kak istochnik po rekonstruktsii drevnego tkachestva Zapadnoy Sibiri: D. Sc. (History) Dissertation. Barnaul.

6. Knudsen L.R. 2012 The tablet-woven borders of Verucchio. In Gleba M., Mannering U. Textiles and Textile Production in Europe from Prehistory to AD 400. Oxford: Oxbow Books and the individual authors, pp. 254–263.

7. Kosarev M.F. 1974 K probleme zapadno-sibirskoy kulturnoy obshchnosti. Sovetskaya arkheologiya, No. 3: 4–14.

8. Kuzmina E.E. 1994 Otkuda prishli indoarii. Materialnaya kultura plemen andronovskoy obshchnosti i proiskhozhdeniye indoirantsev. Moscow: Vost. lit.

9. Kuzmina E.E. 2008 Klassifikatsiya i periodizatsiya pamyatnikov andronovskoy kulturnoy obshchnosti. Aktobe: PrintA.

10. Lebedeva N.I. 1956 Pryadeniye i tkachestvo vostochnykh slavyan v XIX– nachale XX v. In Vostochnoslavyanskiy etnograficheskiy sbornik: Ocherki narodnoy materialnoy kultury russkikh, ukraintsev i belorusov v XIX–nachale XX v. Moscow: Izd. AN SSSR, pp. 460–540. (TIE. Nov. ser.; vol. XXXI).

11. Lehmann-Haupt C.F. 1937 Uspekhi izucheniya drevney istorii za posledniye 50 let. Vestnik drevney istorii, No. 1: 39–65.

12. Mikhailov Y.I. 1990 Ornament andronovskogo keramicheskogo kompleksa (problemy analiza i interpretatsii): Cand. Sc. (History) Dissertation. Kemerovo.

13. Ocherki po istorii tekhniki Drevnego Vostoka. 1939 I. Lurie, K. Lyapunova, M. Matye, B. Piotrovsky, N. Flitner; S.I. Vavilov (ed.). Izd. AN SSSR.

14. Rudkovsky I.V. 2010 Kombinatorika bordyurnykh simmetriy v andronovskikh ornamentalnykh kompleksakh. Izvestiya Altaiskogo gosudarstvennogo universiteta, iss. 4/1 (68): 213–222.

15. Rudkovsky I.V. 2013 Andronovskaya ornamentika v kontekste sistemoobrazuyushchikh invariantov. Almaty: Inst. arkheologii im. A.K. Margulana.

16. Ryndina O.M. 1996 Sistemnoye issledovaniye ornamentiki, ili k voprosu ob istokakh “utochki”. In Keramika kak istoricheskiy istochnik: Tezisy dokl. i mat-ly konf. Tobolsk: Tobol. Gos. Ped. Inst., pp. 26–28.

17. Savenkova M.M. 2012 Russkiye narodniye poyasa. Voronezh: Izdat.-poligr. tsentr Voronezh. Gos. Univ.

18. Savenkova M.M. 2012 Rekonstruktsiya tekstilya srednevekovogo Novgoroda, vyrabotannogo na doshchechkakh. In Aktualniye problemy sovremennoy nauki, iss. 6. Moscow: Sputnik, pp. 16–25.

19. Selivonchyk V.I. 2009 Tkatstva na doshchachkakh: Prakt. dapam. Minsk: Medysont.

20. Stauffer A., Knudsen L.R. 2013 Kleidung als Botschaft: Die Mäntel aus den vorrömischen Fürstengräbern von Hochdorf. In Tellenbach M., Schulz R., Wieczorek A. Die Macht Der Toga — DressCode im Römischen Weltreich. Mannheim: Schnell & Steiner, pp. 69–71. (Publikationen der Reiss-Engelhorn-Museen; Bd. 56).

21. Vadetskaya E.B. 1986 Arkheologicheskiye pamyatniki v stepyakh Srednego Yeniseya. Leningrad: Nauka.

22. Zotova S.V. 1965 Kovroviye ornamenty andronovskoy keramiki. In Novoye v sovetskoy arkheologii. Moscow: Nauka, pp. 177–181. (MIA; No. 130).


For citation:


Savenkova M.M. TEXTILE DECORATION AND PATTERNS ON THE ANDRONOVO VESSELS: POSSIBLE RECONSTRUCTIONS. Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia. 2018;46(2):43-51. https://doi.org/10.17746/1563-0110.2018.46.2.043-051

Views: 245


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1563-0110 (Print)